Torslanda Tak AB
  Sök på www.torslandatak.se
 
Miljö & kvalitet
 

Vi vill uppfattas som företag med seriös målsättning och ambition att levera produkter och tjänster av god kvalitet med så liten miljöpåverkan som möjlig.

 

Miljöpolicy

Aktivt miljötänkande stärker vårt anseende ute hos våra kunder!

Vi påverkar miljön främst genom transporter. Vi har därför rutiner som minskar antalet transporter genom större lagerhållning och jobbar ständigt med att förbättra våra rutiner för att minska antalet små transporter till och från arbetsplatser.

Vi tillämpar även kretsloppsprincipen där källsortering av rivningsmaterial samt återvinning av emballage är satt i rutin.

Våra leverantörer av takmaterial är miljöcertifierade enligt ISO 14001 vilket omfattar även transporter till oss.

Vår ambition är att göra vad vi kan för att gynna miljön.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy bygger på bra samarbete och respekt för varandras kunnande och åsikter.

 

På våra jobb ska vi bjuda på rätt kvalité och standard, så att resultatet blir så bra som möjligt för kunden.

 

Vi ska hålla god ordning och tillse säker arbetsmiljö på våra arbetsplatser.

 

Vi ska hålla i god ordning vår utrustning och maskinpark.

 

Vi ska ha bra och nära samarbete med kunder och leverantörer.


Vi ska göra realistiska kalkyler för att hålla utlovade tider, priser & kvalitet.

 

Alla medarbetare ska vara engagerade och känna ansvar för sin egen arbetsinsats.

 

Vi vill att varje projekt kan refereras till som referensobjekt.

 

Vi ska ha fortlöpande utbildningar och erhålla certifikat för utförande av de arbeten vi utför.

 

Våra leverantörer av takmaterial är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Vi ska överlämna ett färdigställt arbete som är komplett och felfritt.Torslanda Tak AB
Flatåkern 2
423 70 Säve
Telefon: 031-788 59 59
Epost:Info@torslandatak.se
Org nr: 556735-2561