Torslanda Tak AB
  Sök på www.torslandatak.se
 
Tätskikt
 

Tätskiktssystem för låglutande tak

 

                                       

 

 

-Mataki UnoTech

Mataki UnoTech är vårt mest traditionella tätskiktssystem för enlagstäckning vid nyproduktion eller renovering av exponerade tak. Dess egenskaper är optimalt utvecklade för det skandinaviska klimatet och produkten kan läggas på de flesta typer av takkonstruktioner, inte bara låglutande och plana tak.

Mataki UnoTech är försedd med en kraftig stomme av polyester och SBS modifierad bitumen. Ytan är skyddsbelagd med skiffergranulat för skydd mot UV-strålning och halka.


Mataki UnoTech har goda mekaniska egenskaper och kan tack vare sin elasticitet klara stora rörelser i underlaget.

Mataki UnoTech Plus

Mataki UnoTech Plus är ett komplett tätskiktssystem avsett för både nyproduktion och renovering av befintliga tak på såväl lutande som låglutande tak. Tätskiktsmattan är lättare, smidigare och tunnare än traditionella tätskikt och appliceras med eldriven varmluftsautomat - helt utan gasol. 
Mataki UnoTech Plus är uppbyggd av SBS-modifierad bitumen.Stommen är en impregnerad kombistomme och ytan består av en ljusgrå skiffergranulat för skydd mot UV-strålning och halksäkerhet. Produkten är försedd med en frilagd plastad kant längs med långsidan, som är markerad för att placering av mekanisk infästning ska bli korrekt.
Det finns ett brett utbud av tillbehör som är speciellt anpassade till Mataki UnoTech Plus.

Mataki Elastofol Supreme

Vill du göra en god och långsiktig investering på ditt tak? Vill du ha ett elegant tak som är i det närmaste underhållsfritt? Mataki Elastofol Supreme passar alla typer av takkonstruktioner och är godkänd att installeras direkt på alla underlag. Installationen görs dessutom med eldriven varmluftsautomat, helt utan gasol.
-
Mataki Elastofol Supreme är ett komplett tätskiktssystem med systemtillbehör som bland annat omfattar takbrunnar, bräddavlopp, takljuskupoler, brandventilatorer och taksäkerhet. Dessutom är det anpassat till vårt program med infästningsdetaljer. Tillsammans skapar detta i stort sett obegränsade möjligheter till alla vanligt förekommande tak och konstruktioner.
-
 
 

 Torslanda Tak AB
Flatåkern 2
423 70 Säve
Telefon: 031-788 59 59
Epost:Info@torslandatak.se
Org nr: 556735-2561